انواع استعمار

اما در نوع بریتانیایی وضعیت قدری متفاوت است؛ کشورهایی موسوم به «مشترک المنافع» وجود دارند که زمانی مستعمره بریتانیا بوده و اکنون بسیاری از آنها از آن استقلال یافته‌اند اما همچنان به نظام سلطنتی بریتانیای کبیر علاقمندند. این کشورها روی هم حدود ۳۰درصد جمعیت کره زمین دارا بوده و تقریبن ۳۰درصد سطح خشکی‌های زمین را می‌پوشانند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان بر اساس اعلامیه سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ حول توسعه ارزش‌های مشترک مانند حقوق بشر، حکومت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاری‌های چند جانبه ‌است و در حال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشور‌های مشترک‌المنافع است. همه کشورهای مشترک المنافع به جز موزامبیک و کامرون قبلا مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند. اولی مستعمره پرتقال و دومی زمانی تحت استعمار فرانسه بوده است. تصور اینکه استعمارگرانی مانند فرانسه و اسپانیا یا هر کشور دیگر بتواند چنین همبستگی را با مستعمرات پیشین بوجود آورد قدری مشکل است. اما علت چیست؟

/ 0 نظر / 117 بازدید