علیه سیوژه: طرح‌هایی در ستایش سزار

 

«دو جور سینما وجود دارد: سینمای افقی که بر رویداد و طرح قصه تاکید می‌کند و سینمای عمودی که پی‌آمدهای یک لحظه را می‌کاود؛ تاکید سینمای عمودی بر این نیست که چه اتفاقی افتاده است، بلکه به دنبال این است که "اتفاق" چه احساسی و معنایی دارد.»

مایا دِرِن – تاریخ سینما – نوشته‌ی دیوید بوردول و کریستین تامسون – ترجمه‌ی روبرت صافاریان

 

«من در فیلم‌هایم همواره کوشیده‌ام آن‌چه را که طرح خوانده می‌شود نادیده بگیرم. طرح، ترفند نویسندگان است.»

روبر برسون – کتاب سینمای فرانسه – جلد اول

 

«پیرنگ (طرح داستانی) شگردی است که ساختاری مصنوعی بر زندگیِ روزمره تحمیل می‌کند و بازیگران حرفه‌ای انباشته از ظاهرسازی و دروغ‌اند.»

چزاره زاواتینی – تاریخ جامع سینمای جهان – نوشته‌ی دیوید کوک – ترجمه‌ی هوشنگ آزادی‌ور

 

/ 0 نظر / 21 بازدید