به یاد شاملو

بر اعماق اجتماع حرجی نیست اگر چنین و چنان بیاندیشد یا چنین و چنان عمل کند؛ اما بر قشر دانش‌آموختهء نگران سرنوشت خود و جامعه، بر صاحبان مغزهای قادر به تفکر حرج است... پس بر شماست به جای جامعه‌ای که امکان تفکر منطقی از آن سلب شده عمیقن منطقی فکر کنید.

 

احمد شاملو – هشتمین کنفرانس مرکز پژوهش و تحلیل مسایل ایران – دانشگاه برکلی – کالیفرنیا – آوریل 1990


/ 0 نظر / 14 بازدید