در ستایش فحاشی - 2

 

اگر کتابهای فروید را خوب خوانده باشی، می‌دانی که فحش دادن از اصول تعادل آدمیزاد است. اگر فحش نباشد، آدم دق می کند... زبان فارسی اگر هیچ چیز نداشته باشد، فحش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته‌ایم، چرا ولخرجی نکنیم؟ هان! دوست عزیزم؟... بله ما این جوری هستیم. می‌خوای بخوا، نمی‌خوای نخوا. موجودی هستیم فحش‌مند و تا دلمان می‌خواهد فحش ریخت و پاش می‌کنیم تا همه عبرت بگیرند.


صادق هدایت

 

/ 0 نظر / 8 بازدید