پرونده‌ای برای روشنفکری در ایران - 1

 

«در ایران ما هیچ وقت روشنفکر نداشتیم. گاهی کتاب می‌خوندند، روزنامه اطلاعات عصر می‌خوندند؛ اما روشنفکر نبودند. روشنفکر یعنی چه؟ روشنفکر یعنی کسی که بنشیند فکر بکند، مداقه بکند، حرف بزند و الا تمام مردم فرانسه یا انگلیس که روزنامه می‌خوندند یا "ایونینگ استاندارد" یا "سان" می خونن روشنفکرند؟»

ابراهیم گلستان در مصاحبه با پرویز جاهد – کتاب «نوشتن با دوربین»

 

/ 0 نظر / 13 بازدید