دوست داشتن یا دوست نداشتن؟

 

دوست داشتن؛ دوست نداشتن؛ ... نه مساله این نیست قطعن. به نظرم هنوز هم مساله مرگ است. دوست داشتن یا دوست نداشتن؛ چه اهمیتی دارد وقتی بودن یا نبودن اهمیت دارد. مساله بودن یا نبودن پیش از شکسپیر و پس از ما مهم بوده و همچنان مهم باقی خواهد ماند؛ اما مگر نه قدمت دوست داشتن و دوست نداشتن هم درست به همان اندازه است.

به شرط آنکه آدمی صاحب اندکی عقل و هوش باشد، آیا در زیر سایه سنگین مرگ، اصلن جایی برای دوست داشتن یا دوست نداشتن باقی می‌ماند؟ اغلب گفته شده است که نه تنها هیچ رابطه‌ای بین عقل و دوست داشتن یا دوست نداشتن  وجود ندارد بلکه احتمالن دوست داشتن یا دوست نداشتن از جنس جنون است. پس تکلیف مرگ در زیر سایه سنگین جنون چه می‌شود؟

اما نه ... مساله این نیست؛ دوست داشتن یا دوست نداشتن. شاید هم آن قطعنی که در ابتدا گفتم درست نباشد؟ دوست داشتن یا دوست نداشتن؟

/ 3 نظر / 15 بازدید
ون دن بودنمایر

بودن یا نبودن چه اهمیتی دارد!در ابتدا ناخواسته به بودن محکوم شدیم ودر آخر هم به نبودن،تمام مساله بین این دوست،و تمام مساله ای که بین این دو وجود دارد این است"دوست داشتن یا دوست نداشتن؟"

ون دن بودنمایر

من هم مطمئن نیستم که مساله چیست ولی می دانم آن بودن یا نبودن نیست،چرا که ما ناخواسته به این دنیا می آییم پس در ابتدا بودنمان دست خودمان نیست و در آخر هم محکوم به نبودنیم به عبارتی دیگر ما اختیاری در بودن یا نبودن نداریم ولی تمام مساله واختیار ما خلاصه می شود بین این دو،من هم نمی دانم و همانند آندره ژید تردید دارم به آنه که می گویند می دانند تمام مساله چیست و به حقیقت رسیده اند

ون دن بودنمایر

همانطور که کیشلوفسکی گفته بخشی از زندگی ما رو تقدیر تشکیل میده و یک مثال خوب هم فیلم شانس کور از خود کیشلوفسکی هستش،داستان مردی که به وسیله تقدیر در یک زمان مشخص می تواند به چندین راه وشیوه زنگی کشیده شود،درست است که در بخش هایی از زندگی ما رو تقدیر تایین می کند ولی در همان فیلم خود اون مرد هستش که تایین میکنه چطور آدمی باشه،در مورد اختیار نداشتن در بودن یا نبودن که تقریبا" شکی نیست،اما آیا میشه گفت دوست داشتن یا نداشتن هم در حوزه ی تقدیر است؟ نمیدونم چطور این سوال رو پاسخ بدم،و تا حدودی هم مطمن هستم که جوابی ندارم،ولی با در نظر گرفتن این فرض یک سوال اساسی تر پیش میاد که اگر ما در دوست داشتن یا دوست نداشتن اختیاری نداریم اصلا" واسه چی زندگی میکنیم؟اگر همه این ها از پیش تایین شده پس هدف از زندگی ما چیست؟ پ.ن:چه بحثی شدش :دی