شعر «بامداد»

 

اینها بخشی از اشعار شاعری هستند که زمانی او را در روستایی واقع در گرجستان "سوسو" صدا می‌زدند. کفاش‌زاده‌ای بود  خوش صدا و عضو گروه کر کلیسا، چیزی نمانده بود که کشیش شود اما راهزن شد، دست به سرقت مسلحانه از بانک زد و به جرم قتل عمد تحت تقیب قرارگرفت بعدها مارکسیست شده و سلطنت شوروی را قبضه کرد. نامش هنوز هم لرزه بر پشت آزادیخواهان می‌اندازد. جوزف ویساروویچ جوگاشویلی ملقب به استالین.


منبع: کتاب استالین جوان – سایمن مانتیفوری – ترجمه بیژن اشتری – انتشارات ثالث

/ 0 نظر / 7 بازدید