ناتالیای نازنین + دم مسیحایی مارسل = ∞

چه کسانی‌اند دیگران و چه کسی‌ایم ما؟ از خود می‌پرسیم. گاهی تمام بعدازظهر را تنها در اتاق‌مان می‌مانیم؛ با اندیشیدن. با احساس گنگی از سرگیجه، از خود می‌پرسیم: آیا دیگران واقعن وجود دارند یا ما آنان را خلق کرده‌ایم. به خود می‌گوییم شاید در غیاب‌مان، دیگرانی وجود نداشته باشند و با وزش بادی ناپدید شوند و به طور معجزه‌آسایی به محض آنکه نگاه‌شان می‌کنیم یک‌باره سر از خاک برآورند. اگر روزی ناگهان سر برگردانیم و هیچ‌چیز و هیچ‌کس را نبینیم، آیا حیرت‌زده نخواهیم شد؟ بنابراین به خود می‌گوییم دلیلی ندارد که از بی‌اعتنایی دیگران، دیگرانی که شاید وجود ندارند، این همه غمگین شویم.

 

ناتالیا گینزبورگ – فضیلت‌های ناچیز – ترجمه محسن ابراهیم – انتشارات هرمس

 

پ.ن1: احتمالن تمام "ناتالیا شناسان" و "مارسل پژوهان" با این ادعای من مخالف‌اند که از کلمه به کلمه‌ی این نوشته‌ی ناتالیا بوی مارسل پروست می‌آید انگار روح پروست در کالبد گینزبورگ دمیده و از زبان وی باقیمانده حرف‌هایش را زده است. درباره اینکه جادوی پروست بر همه خوانندگان آثارش تاثیری ماندگار خواهد گذاشت شاید شکی نباشد، اما در حیرتم که چگونه پروست بر من که چیز زیادی از او نخوانده‌ام نیز این چنین موثر است.

پ.ن2: ناتالیا گینزبورگ مترجم کتاب "در جستجوی زمان از دست رفته"ی مارسل پروست به زبان ایتالیایی است.

/ 0 نظر / 10 بازدید