منسوب به حافظ

Even after all this time

The sun never says

To the earth

"you owe me"

Look what happens

With a love like that

It lights the whole sky

 

در پی این همه سال

هرگز خورشید به زمین

نگفته است

"مدیون منی"

بنگر که در پرتوی چنین عشقی

نورش سراسر آسمان را گرفته است.

 

«این شعر انگلیسی در اصل متعلق به یک شاعر آمریکایی است به نام دانیل لادینسکی که در سال 1999 کتابی با 250 شعر منتشر کرد با عنوان «هدیه: اشعاری از حافظ استاد بزرگ صوفی» و آن را به حافظ منتسب کرد.»

/ 1 نظر / 17 بازدید
کامران

زیباست ، خیلی.