آزادی بیان به زبان آدمی‌زاد

"تقدیم به نشر چشمه به خاطر تمام خدماتش"

 

بو مارشه [نویسنده بنام قرن هیجدهم فرانسه] به طنز از زبان فیگارو می گوید: «تا زمانی که من در نوشته‌هایم نه از اقتدار، نه از مذهب، نه از سیاست، نه از اخلاق، نه از صاحبان مناصب، نه از صاحبان مال، نه از اپرا، نه از هرنمایش دیگر، نه از فردی که به چیزی احساس تعلق کند؛ صحبت نکنم، می‌توانم هر چه می‌خواهم آزادانه منتشر کنم، البته با اعمال دو یا سه سانسور».

 

منبع: لوموند دیپلماتیک فارسی - مقاله آزادی بیان – آوریل 2007

/ 1 نظر / 11 بازدید
کامران

ما هیچ جا و هیچ وقت تعریف درستی از آزادی نداشتیم.اما همین نصفه نیمه آزادی هایی که اهل ادب و هنر خواهان آن هستند هم ازآنان دریغ شده است،به اندازه ای از برخورد با نشر چشمه دلم سوخته که نهایت نداره.حیف از این انتشاراتی و مدیران دانا و توانای آن که گرفتار هوایی دلگیر و آلوده شده اند.چقدر زیبا و موجز و عالی گفته بو مارشه.