تاریخ اولین دروغ

تقدیم به همه آدم‌ها

اغلب گفته شدست؛ تاریخ دقیق اولین دروغ مشخص نیست. به بیان بهتر هیچ کسی به طور قطع یقین نمی‌داند که اولین دروغ توسط کی، کِی، کجا و به چه منظوری اختراع شده است. اما به گمان من اولین دروغ درست زمانی بر زبان جاری شد که یک شامپانزه که قدری از بقیه باهوش‌تر بود در کمال آرامش و اطمینان، خطاب به فرزندان کنجکاوش فرمود: «شاید مادرتان، حوا، نداند؛ اما ما شامپانزه نیستیم ... ما آدمیم».

/ 0 نظر / 8 بازدید