/ 1 نظر / 25 بازدید
کامران

حضور آدمی بر این خاک پلید از سر تنبیه است نه از سر تفریح .خوشبخت شدن هم جز اهداف این تبعید نیست لابد .راست گفته است کیارستمی دوست داشتنی که آگاهی بر این امر تحمل آن را آسان تر می کند .از دید من که دیدگاهی دینی دارم به جهان همان راضی بودن به مشیتی است که در تقدیر من از اول نوشته شده است و لایتغیر هم هست .