تصمیم اصغر

 

«تصور کنید که شما فرزندی دارد و این بچه‌ی شما بیمار است و شما هیچ کاری نمی توانید برایش بکنید. آیا شما حاضرید فرزندتان را رها کنید، خانه خود را رها کنید و به خانه‌ی دوستان خود بروید؟ یا اینکه در خانه‌ی خود می‌مانید و دست فرزند خود را می‌گیرید. با وجود اینکه می‌دانید نمی‌توانید در مورد سلامتی‌اش کاری کنید. در حال حاضر کشور من همان بچه‌ی مریض است و انتخاب من، ماندن در آنجاست».

اصغر فرهادی – مصاحبه با بوستون گلاب - 2012

/ 0 نظر / 10 بازدید