شرف اهل قلم

 

گرونیه درباره کمونیسم: «تمام سوال این است: برای آرمان عدالت باید زیر بار حماقت رفت؟» می‌توان به این سوال پاسخ داد "بلی"، که بسیار زیباست؛ "نه"، که شرافتمندانه است.

من ترجیح می‌دهم چشم‌هایم باز باشد.

 

آلبر کامو - یادداشت‌ها - جلد یکم – دفتر اول - ترجمه خشایار دیهیمی - نشر ماهی


/ 2 نظر / 14 بازدید
کامران

....من هم "نه " را ترجیح می دهم ......

کامران

خودت که بهتر می دونی چقدر من دوست دارم سلین را و کامو را ....